Απολυμάνσεις Στάβλων

Απολυμάνσεις Στάβλων

Ο στάβλος είναι ένας χώρος ο οποίος γίνεται εύκολος στόχος εντόμων και τρωκτικών λόγω των μεγάλων ποσοτήτων ξηράς τροφής κοπροσορών και στάσιμου νερού.

Η Οικοπετρόλ σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας του σταβλου σας, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Ταυτόχρονη καταπολέμηση των προνυμφών αλλα και των ακμαίων εντόμων, με σύστημα ψεκασμού σε τοίχους, δάπεδα, κοπροσωρούς, υπονόμους και γύρω απο στάσιμα νερά, καθώς και μυοκτονίες με κολλητικές παγίδες και σε δυσκολότερες περιπτώσεις με σύστημα υποκαπνισμού (fog) οι οποίες πραγματοποιούνται απο ειδικό συνεργείο με προϊόντα φιλικά προς τον άνθρωπο και τα ζώα.

Στην ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ δεσμευόμαστε για την απόλυτη ικανοποίησή σας και γι αυτο τον λόγο, διατηρούμε την υψηλότερη θέση στον χώρο, με εκατοντάδες πελάτες να μας εμπιστεύoνται ολα αυτά τα χρόνια.Πελάτες που μας εμπιστεύονται