Απολυμάνσεις Ξενοδοχείων

Απολυμάνσεις Ξενοδοχείων

Η φήμη ενός ξενοδοχείου, ειναι ενας απο τους σημαντικότερους παράγοντες για την αποδοτική λειτουργία του.
Κατι τέτοιο όμως μπορεί να αντιστραφεί απ οτην παρουσία εντόμων και τρωκτικών.
Μικρά παρασιτικά έντομα που μεταφέρονται μέσω των αποσκευών, των ρούχων και των υποδημάτων, μπορούν να φωλιάσουν σε οποιοδήποτε σημείο, όπως: ρωγμές τοιχων, έπιπλα, πατώματα, στρώματα και να έχουν ως δυσάρεστο αποτέλεσμα την εξάπλωσή τους η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, λόγω των μολυσματικών ασθενειών που μεταφέρουν.

Επίσης τα τρωκτικά μπορούν λόγω της ανατομίας τους να εισβάλουν εύκολα στους χώρους μέσω σωληνώσεων και να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο χαρτογραφώντας την περιοχή τους και φτιάχνοντας φωλιές.

Στην Οικοπετρόλ αντιλαμβανόμαστε οπως κι εσείς πόσο επιζήμια είναι η παρατήρηση τέτοιων φαινομένων για την φήμη σας και ασφαλώς για την υγεία σας.
Είμαστε δίπλα σας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με εφαρμογές ολοκληρωμένης διαχείρησης τέτοιων περιστατικών για να κρατήσετε σε ηρεμία το προσωπικό και τους πελάτες σας.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας, αφού μελετήσουν τον χώρο και σας ενημερώσουν για το πρόβλημα, θα εφαρμόσουν ψεκασμούς εξωτερικά και περιμετρικά του ξενοδοχείου σας για την πρόληψη των ερπόντων εντόμων, με την χρήση τροφοελκυστικού gel και προχωρώντας στους εσωτερικούς χώρους, θα γίνει υπολειμματικός ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πιέσεως και βιοκτόνα σκευάσματα καταπολέμησης εντόμων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους (Ωο, Προνύμφη, Νύμφη, Ακμαίο)

Κατόπιν και αφού ελεγχθούν τα κρίσιμα για την είσοδο των τρωκτικών σημεία, οι ειδικοί της Οικοπετρόλ θα δημιουργήσουν δολωματικούς σταθμούς σε ζώνες που καλύπτουν όλους τους χώρους με την χρήση μή τοξικών δολωμάτων.


Στην ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ δεσμευόμαστε για την απόλυτη ικανοποίησή σας και γι αυτο τον λόγο, διατηρούμε την υψηλότερη θέση στον χώρο, με εκατοντάδες πελάτες να μας εμπιστεύoνται ολα αυτά τα χρόνια.Πελάτες που μας εμπιστεύονται