Συντήρηση Καυστήρα

Καθαρισμός & συντήρηση καυστήρα εξοικονομώντας έως και 50% των καυσίμων!

 • Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς με τη συντήρηση εξασφαλίζετε την αντοχή του καυστήρα σας στην πάροδο του χρόνου
  κερδίζοντας ετσι τη σωστή λειτουργία και απόδοση της θέρμανσης στον χώρο σας.
 • Τακτική προληπτική συντήρηση
  Η τακτική προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων από ειδικευμένους τεχνικούς εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, δηλαδή, την μέγιστη απόδοση με το λιγότερο κόστος (βλαβών – κατανάλωσης)!

Σημαντικό

 • Η Συντήρηση του καυστήρα και ο Καθαρισμός του λέβητα συνιστάται να γίνεται μια φορά το χρόνο, τους μήνες Απρίλιο μέχρι Μάϊο.
  Αυτή η χρονική περίοδο βοηθά σημαντικά τόσο στον καλύτερο καθαρισμό του λέβητα όσο και στις ακριβής ρυθμίσεις του καυστήρα.
 • Η Ρύθμιση του καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους τεχνικούς καυστήρων της εταιρείας μας την δυνατότητα να ρυθμίζουν με μεγάλη ακρίβεια τόσο τα καυσαέρια του καυστήρα όσο και την απόδοση του.
 • Οι τεχνικοί καυστήρων της ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ υποχρεούνται να συμπληρώνουν το φύλλο για την Συντήρηση καυστήρα και ρύθμισης της εγκατάστασης και να το παραδίδουν στον διαχειριστή του κτιρίου.
 • Στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 350.000 Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.
 • Εγκαταστήστε σύστημα αντιστάθμισης. Πρόκειται για ένα είδος αυτοματισμού που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης από το λέβητα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εκτιμώμενη εξοικονόμηση από 15 εως 30 %.

Πελάτες που μας εμπιστεύονται