Απολυμάνσεις Επαγγελματικών Χώρων

Απολυμάνσεις Επαγγελματικών Χώρων

Η εταιρεία μας προσφέρει ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα, για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων του κλάδου HO.RE.CA. καθώς και όλους τους επαγγελματικούς χώρους στους οποίους πραγματοποιείται καθημερινή επισκεψιμότητα.

Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε για τους επισκέπτες, τους πελάτες καθώς και το προσωπικό σας, ένα περιβάλλον ασφαλές, πραγματοποιώντας απολυμάνσεις με συχνότητα έως και δύο εφαρμογές εντός της ίδιας ημέρας.

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην συνεργασία μας, ούτως ώστε, να σχεδιάσουμε μαζί, το κατάλληλο πρόγραμμα απολύμανσης, βάσει του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης σας, του αριθμού των επισκεπτών σας καθώς και των επιμέρους χώρων λειτουργίας.

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 (GREECE HEALTH FIRST – Health and safety protocols in place.

Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε έχουν εγκεκριμένη άδεια από τον ΕΟΦ.

Με το πέρας των εργασιών, παραδίδουμε πιστοποιητικό για τις διεργασίες απολύμανσης που έχουν πραγματοποιηθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να καθορίσουμε μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και τους πελάτες σας.


Στην ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ δεσμευόμαστε για την απόλυτη ικανοποίησή σας και γι αυτο τον λόγο, διατηρούμε την υψηλότερη θέση στον χώρο, με εκατοντάδες πελάτες να μας εμπιστεύoνται ολα αυτά τα χρόνια.Πελάτες που μας εμπιστεύονται