Πυροσβεστήρες

Αγορά, Συντήρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων

Στο ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς η διάσωση των ανθρώπινων ζωών αφενός και η ασφάλεια των κτιρίων αφετέρου, κρίνονται από την αμεσότητα λειτουργίας των πυροσβεστήρων.
Εκ του νόμου επιβάλλεται η ύπαρξη των πυροσβεστήρων σε πολυκατοικίες και κτίρια.
Δέν υπάρχει κάποιος νόμος όμως που να επιβάλει την άψογη λειτουργία τους.
Αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε εταιρία που αναλαμβάνει την αναγόμωση και την πώληση τους.
Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, τους καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία.
Οι πυροσβεστήρες είναι αποτελεσματικοί στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια και στατιστικά περίπου το 60% των πυρκαγιών αντιμετωπίζονται με τη χρήση τους.
Είναι κρίσιμης σημασίας οι πυροσβεστήρες να έχουν συντηρηθεί σωστά και όλα τα άτομα να είναι άρτια εκπαιδευμένα στη χρήση τους.

Για την Πολυκατοικία

  • Κάθε πολυκατοικία πρέπει υποχρεωτικά να έχει ένα πυροσβεστήρα 12 κιλών πάνω από τον καυστήρα (αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής).
  • Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως πρέπει να αναγομώνονται οπωσδήποτε μία φορά τον χρόνο.
  • Η αναγόμωση είναι απαραίτητη ακόμα και αν το μανόμετρο του πυροσβεστήρα δείχνει επαρκή πίεση (είναι στο πράσινο)
Η ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ παρέχει εντελώς δωρεάν πυροσβεστήρες για τις πολυκατοικίες που διαχειρίζεται
καθως και μια δωρεάν εκπαίδευση απο ειδικευμένο άτομο στους ενοίκους για την χρήση τους.

Πελάτες που μας εμπιστεύονται